ANBI verantwoording

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op haar website. Wij willen hier graag aan voldoen. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens.

Naam van de instelling:
– Stichting Marent Nursery School

Het KvK nummer en RSIN /fiscaal nummer:
– KvK: 08131954
– RSIN/fiscaal nummer Anbi: 814992869

Contactgegevens:
Postadres | bezoekadres | telefoonnummer:
– Koekoekslaan 70
– 7423 CP Markelo
– 0547 – 362006

Doelstelling:

  • Het bouwen en exploiteren van een kleuter- en basisschool in Gambia.
  • Zorgen voor goed kleuter- en basisonderwijs.
  • Medische hulp verlenen aan de kinderen.
  • Het dagelijks verstrekken van een goede maaltijd aan de kleuters.

Dit alles onder het motto: CHILDREN ARE THE FUTURE.

Actueel beleidsplan:
– Sinds 2007 is de nieuwe Marent Nursery School actief. Tot op heden
hebben we de bovenstaande doelstellingen gerealiseerd en blijven deze continueren.
– Sinds 2010 zijn we actief om de Marent Nursery School een vervolg te
geven in de vorm van een Primary School. De kinderen zijn in de toekomst dan verzekerd van een kwalitatief goede basisopleiding.
– Sinds oktober 2013 zijn we daadwerkelijk gestart met het realiseren van de Marent Lower Basic School. Hiervoor wordt een oud bestaand schoolgebouw gerenoveerd en de omgeving wordt gesaneerd om er een mooie speelomgeving van te maken. In 2019 wordt dit project voltooid.
– Het is de bedoeling om de scholen en de exploitatie ervan over 2 jaar aan de regering over te dragen. Hierover zijn al gesprekken gevoerd met het ministerie en is namens de gemeenschap van Ebo-Town een aanvraag ingediend. Daarmee zal het een duurzaam project zijn en levert onze stichting een kleine, maar zeer waardevolle bijdrage aan het onderwijsmillenniumdoel 2015: alle kinderen, met name meisjes, hebben recht op gratis basisonderwijs.
– Personeel van de Marent Nursery School wordt opgeleid om de benodigde bevoegdheden te behalen.

Samenstelling van het bestuur:

VoorzitterJohan van Bergen
SecretarisRita Holtmaat & Ria Geerdink
PenningmeesterJohan van Bergen
LidHenk Holtmaat

Het beloningsbeleid:
– Alle bestuursleden vervullen hun taak vrijwillig en er staat derhalve geen beloning tegenover.
– Ook de reis- en verblijfskosten van de bestuursleden komen voor eigen rekening.

Uitgevoerde activiteiten:

  • Het bestuur is het afgelopen jaar één keer in vergadering bijeen geweest.
  • Bestuursleden hebben het project het afgelopen jaar diverse keren bezocht.
  • Het beleidsplan is uitgevoerd (zie punt 4 en 5).
  • Op dit moment wordt de Marent Lower Basic School voltooid.

Financieel overzicht:
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de financiën 2019 en 2020. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter/penningmeester Johan van Bergen (+31611584693).