ANBI verantwoording

Exploitatieoverzicht schooljaar 2019-2020:

exploitatieoverzicht 2019-2020

Donaties:

2019€  26.288,00(Hiervan werd een deel aangewend voor de bouw van de nieuwe Lower Basic School)
2020€    6.550,00

Financieel jaaroverzicht van de Rabobank:

2019€    1.058,66Saldo 31-12-2019Lopende rekening
€    11,18Saldo 31-12-2019Spaarrekening
2020€    143,76Saldo 31-12-2020Lopende rekening
€    11,62Saldo 31-12-2020Spaarrekening