Het onderwijssysteem in Gambia

Het onderwijssysteem in Gambia bestaat uit zes delen:

  • Kleuteronderwijs (Early childhod education – Nursery school)
  • Het lagere basisonderwijs (Lower Basic School – Primary school)
  • Het hogere basisonderwijs (Upper Basic School)
  • Secundair onderwijs (Senior Secondary School)
  • Technisch onderwijs (Technical/vocational education) – Hoger onderwijs (Higher education)
  • Hoger onderwijs (Higher education)