Word vriend van Marent

Met deze brief willen we graag uw aandacht vragen voor de ‘Stichting Marent School’.
De stichting runt een kleuterschool in het West-Afrikaanse land Gambia en is momenteel bezig met de bouw van een basisschool. Het land is één van de kleinste en tevens armste landen van het continent.

Vijftien jaar geleden waren we er voor een strandvakantie. We ontmoetten er een onderwijzer die een bijdrage vroeg om zijn school op te knappen. Van het een kwam het ander en uiteindelijk heeft het geresulteerd in een bloeiende kleuterschool, die elke dag door 200 kinderen wordt bezocht. Dit wordt gerealiseerd door een team van 9 lokale mensen, die dagelijks in de weer zijn om goed onderwijs te verzorgen, maaltijden te bereiden, de accommodatie schoon te houden en de eigendommen te beschermen.

Dit jaar is het alweer 15 jaar geleden dat wij met het project in Gambia (in de stad Serrekunda) zijn gestart. We hadden destijds geen idee waar het toe zou leiden. Het ging zeker niet altijd van een leien dakje, maar dat is kenmerkend voor het opzetten van een project in een ontwikkelingsland, waarmee je niet bekend bent.

Nu kunnen en mogen we trots zijn op hetgeen bereikt is: de kinderen krijgen een goede basis om naar de ‘primary school’ te gaan en de ouders zijn ons bijzonder dankbaar voor het feit dat we hun kinderen hoop voor de toekomst bieden.

Regelmatig bezoeken we de school om een vinger aan de pols te houden. En iedere keer stellen we vast dat Sosseh Colley (hoofdonderwijzer) en zijn team met heel veel enthousiasme en deskundigheid aan het werk zijn. Ze bereiden de kinderen goed voor op het basisonderwijs. Daarvoor verdienen ze een groot compliment. Maar hier zit meteen een knelpunt. In Ebo-Town (de wijk waar onze stichting actief is) zijn er niet genoeg basisscholen, waar voldoende kwaliteit wordt geboden om de kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Daarom hebben we, aan het begin van het vorige lustrum, ons een vervolgdoel gesteld:

De kleuterschool uitbreiden met een volwaardige basisschool

Dit streven past precies in de onderwijsmillennium doelstelling, die is opgesteld door de Verenigde Naties: in 2015 hebben alle kinderen, m.n. meisjes recht op gratis basisonderwijs. De regering van Gambia heeft de afgelopen jaren op dit terrein veel vooruitgang geboekt, maar kan (zeker gezien de huidige economische situatie) niet zonder de steun van buitenlandse organisaties.
Dit betekent dat de stichting zich de komende jaren zal richten op de volgende 2 projecten:

  1. Exploiteren van een 4-klassige kleuterschool:
    De overheid kent (nog) geen kleuteronderwijs. In Gambia start het gesubsidieerd onderwijs pas vanaf 6 jaar (primary school). Toch is het heel belangrijk dat de kinderen ook kleuteronderwijs volgen om een goede kans van slagen te hebben in het basisonderwijs. Vandaar dat we ons in de toekomst blijven inzetten voor de exploitatie van onze kleuterschool.

Jaarlijkse exploitatiekosten:

1Salaris: 4 leerkrachten | 2 koks | 2 schoonmaaksters | 1 nachtwaker €  6.000,=
2Maaltijden €  3.000,=
3Onderhoud/vervanging €  1.000,=
4Belasting/elektra/water €  200,=
5Uniformen/badges € 200,=
6Afschrijving gebouwen en inventaris € 1.500,=
7Schoolmaterialen en voorzieningen € 500,=
8P.r./drukwerk/bedankjes € 200,=
9Taxikosten/presentjes leerkrachten/traktaties en presentjes leerlingen € 300,=
10Opleiding € 500,=
11Medicijnen € 200,=
12Bankkosten/Kamer van Koophandel/website € 200,=
13Representatie € 200,=
—————
€ 14.000,=
—————

Het kost gemiddeld € 70,- om een kind een jaar lang naar school te laten gaan. Omdat we vinden dat de ouders niet geheel afhankelijk mogen zijn van onze hulp, vragen we een kleine bijdrage in de kosten voor de maaltijden die de kinderen dagelijks krijgen en de uniformen die de kinderen dragen.

  • Bouwen van een basisschool
    We kunnen best stellen dat de kinderen op onze kleuterschool een prima basis krijgen om met succes de basisschool te doorlopen. We vinden het dan ook belangrijk dat de kinderen op een vervolgschool dezelfde kwaliteit wordt geboden. Alleen dan kunnen we de kinderen hoop bieden op een betere toekomst.
    Jammer genoeg laat het niveau op veel basisscholen te wensen over. Vandaar dat we een eigen basisschool realiseren, waar de kwaliteit van het onderwijs verzekerd is. De bouw van de school wordt betaald door de stichting zelf.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de renovatie van een bestaand oud schoolgebouw. Komend schooljaar start de laatste groep en is de bouw voltooid. Het is de bedoeling om de school en de exploitatie ervan over 2 jaar aan de regering over te dragen (eventueel eerder). Hierover zijn al gesprekken gevoerd met het ministerie en is namens de gemeenschap van Ebo-Town een aanvraag ingediend. Daarmee zal het een duurzaam project zijn en levert onze stichting een kleine, maar zeer waardevolle bijdrage aan het onderwijsmillenniumdoel 2015: alle kinderen, met name meisjes, hebben recht op gratis basisonderwijs.

De afgelopen jaren hebben we diverse acties gevoerd om geld bij elkaar te krijgen om de 2 projecten te financieren. Daarmee zijn we veel bezig geweest, maar we realiseren ons dat het geen gemakkelijke opgave zal zijn om dit in de toekomst voort te zetten. En juist deze continuïteit is van cruciaal belang.
Vandaar dat we naast de gebruikelijke acties een nieuwe vorm van ondersteuning hebben geïntroduceerd:

Word Vriend van de Stichting Marent School

De stichting is op zoek naar donateurs die een kind van onze kleuterschool willen adopteren voor € 70,- per jaar (gebaseerd op de jaarlijkse exploitatiekosten). Wij zullen u middels onze website op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Vanzelfsprekend is ieder ander bedrag ook van harte welkom.
Onze stichting is door de belastingdienst erkend als een ANBI-stichting. Dat wil zeggen dat uw donatie in aanmerking komt voor belastingaftrek (dit kan oplopen tot 49,5%) Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website (zie tabblad –Doneren aan Marent-) Onderaan deze brief vindt u een formulier waarmee u zich kunt aanmelden. Wij willen u hartelijk danken voor uw belangstelling en hopen u graag te mogen begroeten als ‘Vriend van de stichting’. Voor meer informatie kunt u terecht bij ondergetekenden en op onze website www.stichtingmarenschool.nl

Ja, ik word vriend van Stichting Marent School

Vul hier ons donatieformulier in
Vind hier de printversie van ons donatieformulier