Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen?
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen door gebruik te maken van onderstaande gegevens. Uiteraard is het ook mogelijk om contact op te nemen met één van de bestuursleden.

Bezoek- en Postadres Stichting Marent School
Koekoekslaan 70,
7475 CP Markelo
Tel: (31)0547-362006
E: info@stichtingmarentschool.nl
W: www.stichtingmarentschool.nl

Rabobank NL42RABO0347389570 t.n.v. Stichting Marent Nursery School

Ria GeerdinkHenk en Rita HoltmaatJohan van Bergen
Van Uitertstraat 8
7468 ED Enter
geerdinkria@gmail.com
Koekoekslaan 70
7475 CP Markelo
ritahenk70@gmail.com
Minnelingsebrugstraat 7
4885 KP Achtmaal
johanvanbergen@home.nl