De stichting Marent School heeft ten doel:

    • het bouwen en exploiteren van een kleuterschool in Gambia
    • te zorgen voor goed kleuteronderwijs
    • medische hulp verlenen aan de kinderen
  • het dagelijks verstrekken van een goede maaltijd aan de kinderen

Dit alles onder het motto: CHILDEREN ARE THE FUTURE.

Doel Stichting Marent Nursery School

Les op Marent School

Actuele ontwikkelingen 2013:

Vanaf december 2013 wordt er gebouwd aan een nieuwe lagere basisschool voor onze kinderen die nu op onze kleuter school zitten. Onze kinderen zijn dan verzekerd van een stukje vervolg onderwijs onder onze begeleiding en verantwoording. De bedoeling is dat de hoogste klas van de kleuterschool kan doorstromen in het schooljaar 2014-2015. Kijk op de pagina nieuws voor de meest recente ontwikkelingen.

Wij stellen ons voor

Henk Holtmaat
Bestuurslid
Koekoekslaan 70
7475 CP Markelo
ritahenk70@gmail.com

Rita
Rita Holtmaat
Secretaris
Koekoekslaan 70
7475 CP Markelo
ritahenk70@gmail.com

Johan
Johan van Bergen
Penningmeester
Minnelingsebrugstraat 7
4885 KP Achtmaal
johanvanbergen@home.nl

Ria
Ria Geerdink
Secretaris
Reggestraat 134
7468 ER Enter
geerdinkria@gmail.com