Ons Doel

Bij het passeren van de notariële akte is de volgende doelstelling geformuleerd:

Het verlenen van hulp bij de scholing van kinderen in Afrika, met name in Gambia en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords…

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het realiseren van een schoolgebouw en school in Serrekunda, Ebo-Town Gambia en de scholing van de leerlingen van deze school, alsmede de uitvoering van gelijksoortige projecten naar gelang zich die aandienen…..

In de loop der jaren is deze doelstelling verder aangescherpt tot:

  • Het bouwen en exploiteren van een kleuter- en basisschool in Gambia.
  • Zorgen voor goed kleuter- en basisonderwijs.
  • Medische hulp verlenen aan de kinderen.
  • Het dagelijks verstrekken van een goede maaltijd aan de kleuters.

Dit alles onder het motto: “CHILDEREN ARE THE FUTURE”