De Stichting

In 2004 is de Stichting Marent Nursery School opgericht, om de krachten  uit het oosten van het land en uit het zuiden van het land te bundelen.

Hiervoor is op 24 januari 2005 de notariële akte van oprichting van de Stichting gepasseerd en zijn de Statuten vastgesteld.

Destijds is de volgende doelstelling geformuleerd:

Het verlenen van hulp bij de scholing van kinderen in Afrika, met name in Gambia en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords…

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het realiseren van een schoolgebouw en school in Serrekunda, Ebo-Town Gambia en de scholing van de leerlingen van deze school, alsmede de uitvoering van gelijksoortige projecten naar gelang zich die aandienen…