Schenken aan de Stichting Marent Nursery School

Schenken aan de Stichting Marent Nursery School (RSIN/Fiscaal nummer ANBI 814992869)

U kunt op 2 manieren op een fiscaal gunstige manier aan onze ANBI-stichting een gift doen:

 • Via een gewone gift:

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

 • Via een periodieke gift:

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Uitleg:

Uw gift is een periodieke gift als:

 • u de gift hebt laten vastleggen (via notaris of ANBI)
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt
  • de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden
  • de ANBI u geen tegenprestatie levert voor de gift
  • voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag

Voorbeeld:

U schenkt als ‘Vriend van de stichting Marent’ € 70,= per jaar. U valt in het belastingtarief 42% of 52%

Schenking aan de Stichting Marent € 70,00 Schenking € 70,00
Belastingaftrek 42% – 29,40 Belastingaftrek 52%– 36,40
 
U betaalt netto € 40,60 U betaalt netto
€ 33,60

Op onze site vindt u een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ + ‘Betalingsvolmacht gift in geld’ Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan van Bergen, de penningmeester van de stichting (+31611584693 of johanvanbergen@home.nl).