Werkbezoek voortgang lagere school

Nu moet het lukken. De nieuwe basisschool kan gebouwd worden.

Veel voorwerk (5 jaar) is gedaan en de laatste puntjes moeten nu op de I.
Harry en Ria hebben met hun doorzettingsvermogen de benodigde papieren rompslomp en dus daarmee de vergunningen voor elkaar gekregen. Dat was een hele klus, maar de papieren zijn getekend. Ook heeft de regering van Gambia ons gratis grond gegeven om te kunnen bouwen. Dat betekent dat dit een super goed gevoel geeft voor alle mensen die ons steunen en een warm hart toe dragen. Het grote voordeel is dat de kleuters onder het toezicht van onze stichting naar de lagere school kunnen. Dat is een hele opluchting.

Verder is het ook de bedoeling om bij de school een sportveldje aan te leggen. Immers is sport wereldwijd een begrip/must voor ieder kind. Daarom wordt er ook sportkleding, sportschoenen, voetballen, e.d. ingezameld.

Contact hierover:

  • Harry en Ria te Wierik, tel.06-30605523
  • Henk en Rita Holtmaat, tel. 0547-362006.

Het is de bedoeling om in het najaar 2012 de eerste schop in de grond te zetten. In 2013 wordt er daadwerkelijk gebouwd onder toezicht van onze technische duizendpoot Harry te Wierik, die verstand heeft van bouwtechnische zaken. Johan houdt zich bezig met de invulling van het onderwijs, dat is immers zijn specialiteit.
Tot zover het goede nieuws voor alweer een mooi stukje toekomst voor arme kinderen in het derde wereldland Gambia.

Wilt U eens leuk op vakantie gaan, dan is Gambia een heel mooi land en tevens kleinste landje van het continent Afrika. Wij hebben daar allerlei contacten voor leuke activiteiten en natuurlijk een bezoek aan de school. Even bellen of mailen en alle medewerking wordt verleend. U zult versteld staan om dit eens mee te maken. Gewoon doen!.

Tot zover dit verslag.
Groeten van Harry, Ria, Johan, Henk, Rita.

Wij stellen ons voor

Henk Holtmaat
Bestuurslid
Koekoekslaan 70
7475 CP Markelo
ritahenk70@gmail.com

Rita
Rita Holtmaat
Secretaris
Koekoekslaan 70
7475 CP Markelo
ritahenk70@gmail.com

Johan
Johan van Bergen
Penningmeester
Minnelingsebrugstraat 7
4885 KP Achtmaal
johanvanbergen@home.nl

Ria
Ria Geerdink
Secretaris
Reggestraat 134
7468 ER Enter
geerdinkria@gmail.com