Inmiddels zijn de daken van vier klassen aangebracht.In twee klassen zijn de schoolborden klaar en geschilderd. Op dit moment worden de muren ook geschilderd. Het kantoor wordt tevens verder afgewerkt. Daarna wordt er begonnen met de vloeren tegelen. Tussendoor wordt er gekeken naar geschikt meubilair. Harry heeft zelf al enkele banken en stoelen gemaakt. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk klaar te krijgen. Want 18 april reist Harry terug naar Nederland, na 6 maanden hard gewerkt te hebben aan de school met veel sukses en hulp van velen. Het bestuur van onze stichting zal zich daarna beraden of het mogelijk is om in september op te starten met de eerste klas van de leerlingen van onze kleuterschool. Deze kinderen kunnen dan doorstromen, en dat zou geweldig zijn.

Wij stellen ons voor

Henk Holtmaat
Bestuurslid
Koekoekslaan 70
7475 CP Markelo
ritahenk70@gmail.com

Rita
Rita Holtmaat
Secretaris
Koekoekslaan 70
7475 CP Markelo
ritahenk70@gmail.com

Johan
Johan van Bergen
Penningmeester
Minnelingsebrugstraat 7
4885 KP Achtmaal
johanvanbergen@home.nl

Ria
Ria Geerdink
Secretaris
Reggestraat 134
7468 ER Enter
geerdinkria@gmail.com