Stichting Marent School doneren

Wij zijn uitermate blij als u onze school wilt doneren.
Een donatie in de vorm van sponsoring is zó belangrijk!

Dit kunt u doen op:

 • Rabobank Enter,
 • rekeningnummer: NL42RABO0347389570
 • t.n.v. Stichting Marent School.

Onze stichting runt een kleuterschool in het West-Afrikaanse land Gambia en is momenteel bezig met de bouw van een basisschool. Het land is één van de kleinste en tevens armste landen van het continent.

Zes jaar geleden waren we er voor een strandvakantie. We ontmoetten er een onderwijzer die een bijdrage vroeg om zijn school op te knappen. Van het een kwam het ander en uiteindelijk heeft het geresulteerd in een bloeiende kleuterschool, die elke dag door 200 kinderen wordt bezocht. Dit wordt gerealiseerd door een team van 9 lokale mensen, die dagelijks in de weer zijn om goed onderwijs te verzorgen, maaltijden te bereiden, de accommodatie schoon te houden en de eigendommen te beschermen.

Dit jaar is het alweer 10 jaar geleden dat wij met het project in Gambia (in de stad Serrekunda) zijn gestart. We hadden destijds geen idee waar het toe zou leiden. Het ging zeker niet altijd van een leien dakje, maar dat is kenmerkend voor het opzetten van een project in een ontwikkelingsland, waarmee je niet bekend bent.
Nu kunnen en mogen we trots zijn op hetgeen bereikt is: de kinderen krijgen een goede basis om naar de ‘primary basic school’ te gaan en de ouders zijn ons bijzonder dankbaar voor het feit dat we hun kinderen hoop voor de toekomst bieden.

Regelmatig bezoeken we de school om een vinger aan de pols te houden. En iedere keer stellen we vast dat Sosseh Colley (hoofdonderwijzer) en zijn team met heel veel enthousiasme en deskundigheid aan het werk zijn. Ze bereiden de kinderen goed voor op het basisonderwijs. Daarvoor verdienen ze een groot compliment. Maar hier zit direct een knelpunt. In Ebo-Town (de wijk waar onze stichting actief is) zijn er niet genoeg basisscholen, waar voldoende kwaliteit wordt geboden om de kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Daarom hebben we, aan het begin van het vorige lustrum, ons een vervolgdoel gesteld:

De kleuterschool uitbreiden met een volwaardige basisschool

Dit streven past precies in de onderwijs millennium doelstelling, die is opgesteld door de Verenigde Naties: in 2015 hebben alle kinderen, m.n. meisjes recht op gratis basisonderwijs. De regering van Gambia heeft de afgelopen jaren op dit terrein veel vooruitgang geboekt, maar kan (zeker gezien de huidige economische situatie) niet zonder de steun van buitenlandse organisaties.
Dit betekent dat de stichting zich de komende jaren zal richten op de volgende 2 projecten:

 1. Exploiteren van een 4-klassige kleuterschool:
  De overheid kent geen kleuteronderwijs. In Gambia start het gesubsidieerd onderwijs pas vanaf 6 jaar (primary basic school). Toch is het heel belangrijk dat de kinderen ook kleuteronderwijs volgen om een goede kans van slagen te hebben in het basisonderwijs. Vandaar dat we ons in de toekomst blijven inzetten voor de exploitatie van onze kleuterschool.In de eerste jaren van het project was het heel moeilijk in te schatten wat het allemaal zou kosten. We hebben toen veel aanloopkosten gehad en extra kosten moeten maken, omdat de realisatie van de school veel langer duurde dan was gepland.De school is in 2007 geopend en we hebben nu 6 jaren van exploitatie achter de rug, waardoor we een goed financieel inzicht hebben in vaste en variabele kosten.
  Zie overzicht exploitatiekosten in onze ANBI gegevens welke u op onze website vindt.Het kost gemiddeld € 70,- om een kind een jaar lang naar school te laten gaan. Omdat we vinden dat de ouders niet geheel afhankelijk mogen zijn van onze hulp, vragen we een kleine bijdrage in de kosten voor de maaltijden die de kinderen dagelijks krijgen en de uniformen die de kinderen dragen.
 2. Bouwen van een basisschool
  We kunnen best stellen dat de kinderen op onze kleuterschool een prima basis krijgen om met succes de basisschool te doorlopen. We vinden het dan ook belangrijk dat de kinderen op een vervolgschool dezelfde kwaliteit wordt geboden. Alleen dan kunnen we de kinderen hoop bieden op een betere toekomst.Jammer genoeg laat het niveau op veel basisscholen te wensen over. Vandaar dat we een eigen basisschool realiseren, waar de kwaliteit van het onderwijs verzekerd is. De bouw van de school wordt betaald door de stichting zelf. We hebben er voor gekozen om een leegstaande nieuwe school te huren en deze aan te passen aan onze eisen. We hopen dit jaar in september te starten met een eerste klas, het jaar daarop de tweede enzovoort. Bij het realiseren van de zesde klas neemt de Gambiaanse regering het van ons over, maar wij blijven betrokken voor wat betreft het onderwijs en enkele andere kleine zaken.

De afgelopen jaren hebben we diverse acties gevoerd om geld bij elkaar te krijgen om de 2 projecten te financieren. Daarmee zijn we veel bezig geweest, maar we realiseren ons dat het geen gemakkelijke opgave zal zijn om dit in de toekomst voort te zetten. En juist deze continuïteit is van cruciaal belang.
Vandaar dat we naast de gebruikelijke acties een nieuwe vorm van ondersteuning hebben geïntroduceerd:

Word Vriend van de Stichting Marent School

De stichting is op zoek naar donateurs die een kind van onze kleuterschool willen adopteren voor € 70,- per jaar (gebaseerd op de jaarlijkse exploitatiekosten). Wij zullen u middels onze website op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Vanzelfsprekend is ieder ander bedrag ook van harte welkom.
Onze stichting is door de belastingdienst erkend als een ANBI-stichting. Dat wil zeggen dat uw donatie in aanmerking komt voor belastingaftrek (dit kan oplopen tot 52%). Aan de onderkant vindt u een brief waarmee u zich kunt aanmelden.
Wij willen u hartelijk danken voor uw belangstelling en hopen u graag te mogen begroeten als ‘Vriend van de stichting’.

 • Ook kunt u uw bedrijfsnaam verbinden aan onze stichting, in overleg per jaar of meerdere jaren.
 • Ook kunt u doneren voor onderhoud van de school, medische begeleiding, school benodigdheden enzovoort. door middel van een vrije gift.

Voor een eventuele rekening voor uw boekhouding kunnen wij zorg dragen, zie voor meer informatie onze ANBI gegevens.
Op verzoek verzorgen wij ook gaarne een presentatie met video en foto’s indien u dit wenst.

Namens de Stichting Marent School, alvast hartelijk bedankt voor uw helpende hand!
Mocht u vragen hebben omtrent het doneren, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onze contactpagina.

U kunt ook hier ons Donatie formulier downloaden.
Het formulier is een PDF bestand. Mocht u deze niet kunnen openen, kunt u hier een PDF reader gratis downloaden.

Wij stellen ons voor

Henk Holtmaat
Bestuurslid
Koekoekslaan 70
7475 CP Markelo
ritahenk70@gmail.com

Rita
Rita Holtmaat
Secretaris
Koekoekslaan 70
7475 CP Markelo
ritahenk70@gmail.com

Johan
Johan van Bergen
Penningmeester
Minnelingsebrugstraat 7
4885 KP Achtmaal
johanvanbergen@home.nl

Ria
Ria Geerdink
Secretaris
Reggestraat 134
7468 ER Enter
geerdinkria@gmail.com